Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza

Organem nadzorczym IFM Global Funds S.A.jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z postanowieniami §16 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej IFM Global Funsd S.A. jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością IFM Global Funds S.A., w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.

Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji IFM Global Funds S.A. w terminie, który pozwala akcjonariuszom na zapoznanie się z dokumentem  przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.


Zasady i tryb działania oraz organizację Rady Nadzorczej IFM Global Fund S.A.reguluje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki:

Ponadto Rada Nadzorcza IFM Global Funds S.A. działa w oparciu o:

  • Statut Spółki
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
  • obowiązujące przepisy prawne

Pan Jacek Mitrocki w roku 1973 ukończył SGGW, Wydział Technologii Żywności.

W latach 70-tych pracował w przemyśle piwowarskim. W latach 80-tych uczestniczył w szkoleniach dla komisarycznych zarządów przedsiębiorstw państwowych, które według dzisiejszych kryteriów były na granicy bankructwa.

W latach 1992-2007 Pan Jacek Mitrocki był Wiceprezesem a następnie Prezesem Euro Agro Centrum S.A., kluczowej spółki Kulczyk Holding S.A., zajmującej się inwestycjami kapitałowymi oraz restrukturyzacją prywatyzowanych przedsiębiorstw.

Równolegle pełnił funkcje przewodniczącego rad nadzorczych wielu podległych spółek, m.in. Polskie Odczynniki Chemiczne w Gliwicach, Walcownia Rur „Jedność” w Siemianowicach Śląskich, Euroinwest w Warszawie, Timbermil w Milczu, a w latach 1992 - 2008 także w Kompani Piwowarskiej w Poznaniu.

Podczas pracy Pan Jacek Mitrocki podejmował samodzielnie szereg decyzji inwestycyjnych w wymiarze od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

Pan Jacek Mitrocki uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach dla członków zarządów spółek akcyjnych.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IFM Global Asset Management Sp. z o.o. w Warszawie.

 

Wioletta Buczek pełni funkcję Członka Zarządu agencji PR Reputation Managers Sp. z o.o. Przed objęciem obecnego stanowiska pracowała w polskim oddziale międzynarodowej agencji PR Edelman (Dyrektor działu PR finansowego i relacji inwestorskich). Karierę w branży finansowej rozpoczęła w latach 90-tych jako tłumacz dla kancelarii prawnych i firm audytorskich. Następnie pracowała na stanowisku dziennikarza finansowego w amerykańskiej agencji prasowej BridgeNews, tygodniku Warsaw Business Journal oraz w dzienniku Puls Biznesu. W latach 2001-2003 pracowała w spółce AGORA S.A., wydawcy Gazety Wyborczej, w dziale relacji z inwestorami i mediami.

Wioletta Buczek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Ponadto jest absolwentką studiów biznesowych Executive Master of Business and Administration na Politechnice Warszawskiej oraz Studium Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła liczne kursy z zakresu relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego i finansów przedsiębiorstw.
 

Pan Janusz Wyląg w 2012 r. zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Ponadto w 2008 r. zdał egzamin komorniczy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnik licznych szkoleń m.in. dotyczących spółki S24 oraz europejskiego nakazu aresztowania i europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Pan Janusz Wyląg jest adwokatem-partnerem zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg spółka partnerska. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów samorządu terytorialnego. Wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji. Specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności masowych. Równocześnie sprawuje nadzór nad pracą aplikantów oraz młodszych prawników. Wprowadził w ramach kancelarii system elektronicznego postępowania upominawczego. Wcześniej związany był z Kancelarią Komornika Sądowego Tomasza Adamskiego. Autor publikacji dotyczących egzekucji sądowej oraz dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej IFM Global Asset Management sp. z o.o. w Warszawie.

 

Joanna Smolińska od 1993 roku jest Prezesem Zarządu Antalis Polska Sp. z o.o., filii międzynarodowego lidera w dystrybucji papieru i materiałów do komunikacji wizualnej. Ponadto od października 2009 roku pełni także funkcję General Manager oraz Prezesa Zarządu Antalis Poland i MAP Polska, a po połączniu spółek w kwietniu 2012 roku Antalis Poland. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży papierniczej.

Joanna Smolińska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzymała tytuł i nagrodę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Primus Inter Pares” oraz London Business School i Medyczne Studium Zawodowe. W latach 2004-2006 była Prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru, w latach  2005-2009 zasiadała w Radzie Nadzorczej Antalis Czechy, a od 2005 roku jest Członkiem Zarządu Antalis Słowacja.

 

Pan Piotr Dominik aktualnie zarządza agencją reklamową Huee sp. z o.o., będąc zarówno jej współwłaścicielem. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działań związanych z marketingiem w Internecie. Swoje doświadczenia zdobywał pracując dla różnorodnych agencji marketingowych związanych z działaniami reklamowymi w Internecie. Przez ponad pięć lat rozwijał swoje kompetencje współpracując przy realizacji projektów z austriackimi agencjami realizującymi projekty na terenie całej Europy. Związany był m.in. z Internet Group S.A., Peppermint Sp. z o.o. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu-National - Louis University w Nowym Sączu, kierunku E-Business.